Nyheter 2015

17.04.2015 | 12:00

Caverion levererar fastighetsteknik för över 40 miljoner SEK till Kungliga Musikhögskolan

Enligt avtal med huvudentreprenören NCC levererar och installerar Caverion VS, el och belysning till musikstudios, körsalar och utbildningslokaler i Musikhögskolans nya Campus i centrala Stockholm. Arbetet är redan påbörjat och beräknas vara genomfört under 2016.

- Projektet fortskrider planenligt och vårt samarbete med NCC och Akademiska Hus har fungerat väldigt bra ända sedan starten. Det är ett intressant projekt och efter avslut kommer det nya Campuset att leva upp till de höga förväntningar som ställs på ett av landets mest ansedda institutioner för utbildningar inom musik, säger Johan Ström, Distriktschef på Caverion.

Kontraktsvärdet är cirka 40 miljoner SEK. Det nya Campuset ägs av fastighetsbolaget Akademiska Hus och har en total golvyta på cirka 21 000 m2

För mer information, kontakta

Johan Ström
Distriktschef Caverion
08 705 32 99
johan.strom@caverion.se

Tillbaka