Nyheter 2015

27.03.2015 | 15:00

Caverion etablerar Project Office för stora projekt med komplexa tekniska lösningar

Byggnader, industriella processer och infrastrukturen i vårt samhälle fortsätter att kräva allt mer teknik som integreras och automatiseras i allt högre grad. Innovativa lösningar och en ökad digitalisering tillför inte bara intelligens och energieffektivitet, utan ökar även hållbarheten under hela investeringens livscykel.

För att möta trenderna i vår omvärld och för att tillgodose marknadens behov, etableras nu i Sverige ett rikstäckande kompetenscenter, Project Office, för stora projekt som kräver innovativa, komplexa och energieffektiva tekniklösningar.  

Inom Caverion-koncernen har vi en hög kompetens och bred internationell erfarenhet av stora projekt med hög teknisk komplexitet i våra leveranser. Genom att etablera ett kompetenscenter för den här typen av projekt kommer vi att kunna erbjuda våra kunder såväl spetskompetens som internationell erfarenhet i projektets alla faser, säger Thomas Lundin, CEO Caverion Sverige.

Project Office kommer att möta marknaden i ett tidigt skede och erbjuda en heltäckande leverans, från rådgivning, design, konstruktion och installation till projektledning och projektgenomförande inom alla teknikområden. I nära samarbete med Caverions över 100 lokala kontor i Sverige kommer Project Office att arbeta nära kundens verksamhet med full tillgång till Caverions samlade resurser och tekniska kompetens.

Med etableringen av en koncerngemensam Project Office struktur i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland tar Caverion ännu ett steg i strategin att bli en ledande europeisk leverantör av avancerade och hållbara livscykellösningar för byggnader och industrier.

Rekrytering av Chef för Project Office och Projektchefer inleds inom kort genom Level Recruitment.

För mer information kontakta
Jonas Kihlberg
Tf Head of Project Office, Sverige
tfn 031-334 27 11

Christel Svensson
Head of Marketing & Communication, Sverige
tfn 08-705 32 17

Tillbaka