Information rörande COVID-19

Här kan du läsa om Caverions handlingsplaner för att minimera störningarna i vår verksamhet och för att värna medarbetare, kunder och omvärld. 

Våra uppdrag utförs ofta i samhällsviktiga funktioner, exempelvis när vi arbetar i vårdlokaler för kommuner och regioner och med infrastrukturlösningar. Därför är det avgörande att vi även fortsättningsvis kan upprätthålla vår verksamhet och ge fortsatt god service i våra uppdrag och projekt.

Caverion tar pandemin på största allvar. Vi gör allt i vår makt för att minska spridningen. Säkerhet och välbefinnande för våra medarbetare, våra kunder och samhället i stort är högprioriterat.

Vi har i varje Caverion-land tagit fram handlingsplaner för fortsatt leverans av våra tjänster och för att minimera påverkan på vår verksamhet. Vi har en nära dialog med våra kunder för att stötta dem på bästa sätt och levererar utifrån deras behov. Vi har kristeam på plats som aktivt följer situationen och myndigheternas riktlinjer och som informerar och ger råd till våra medarbetare. 

Säkerheten först

Som alltid är säkerheten Caverions högsta prioriet. Därför har vi infört en rad åtgärder för att skydda både våra medarbetare och samhället i stort. Våra nuvarande insatser: 

• Vi instruerar alla medarbetare att följa myndigheternas riktlinjer och de instruktioner vi får av våra kunder 
• Vi har tydliga beskrivningar för god handhygien och har infört andra relevanta instruktioner både på plats hos våra kunder och i våra egna lokaler. Våra medarbetare arbetar hemma när det är möjligt 
• Vi har lokala kundplaner inklusive resursplanering och möjliga ersättare
• Vi rekommenderar möten online, både internt och med våra kunder
• Internationella affärsresor är endast tillåtna i nödfall och när så tillåts av myndigheterna. Även inrikes affärsresor är begränsade till de absolut mest nödvändiga. För privata resor bör Caverions medarbetare följa lokala myndigheters instruktioner. Caverion rekommenderar dock att inte resa internationellt och att undvika onödiga inrikesresor.  
• Om en Caverionmedarbetare uppvisar symtom eller misstänker att han/hon kan ha smittats, ska medarbetaren stanna hemma, följa vårdens riktlinjer och informera sin närmaste chef

Våra kunder 

Utvecklingen i vår bransch har gått mycket snabbt och i Caverion har vi ett starkt erbjudande när det kommer till distanslösningar. Fördelarna med uppkopplade anläggningar blir särskilt tydliga i en situation som denna. Samtliga Caverions distanslösningar fungerar normalt och vårt Remote center är öppet 24/7. Vi har vidtagit åtgärder för att säkra driften av vår kundtjänst, som är öppen 24/7.

Då våra leveranser många gånger är samhällskritiska måste de upprätthållas under alla omständigheter. Vår service är många gånger avgörande. Vi levererar vatten, avlopp, ventilation och el, (exempelvis drift och underhåll av kunders kraftanläggningar, inklusive tillgång till ström i nödsituationer), underhåll av kommunikationssystem och brandskydd, drift och underhåll av samhällskritiska byggnader som sjukhus, vårdinrättningar, livsmedelsaffärer och infrastruktur som flygplatser, tunnelbanor och järnvägar. 
Utöver samhällskritiska funktioner, gör vi vårt yttersta för att fortsätta leverera till samtliga kunder. 

Caverion fortsätter bevaka utvecklingen och kommer vidta nödvändiga åtgärder för att minska risken för smittspridning. Vi uppdaterar vår handlingsplan löpande och arbetar nära våra kunder för att ta oss igenom dessa utmanande tider. 

För mer information eller vid frågor, vänligen kontakta din kontaktperson på Caverion eller HR-direktör Paolo Björkman

servicedesk_270x270