Space for innovation (Innovationscentret)

Caverions forskning- och utvecklingscenter ligger i Aachen i Tyskland. Centret är Caverions kreativa knytpunkt: på 1000 kvadratmeter verkliggör vi framtidens tekniska lösningar för byggnader genom att göra dem tillförlitliga, säkra, bekväma, effektiva och hållbara.

Caverion har specialkompetens på livscykelleveranser till avancerade byggnader, så som gastäta biosäkerhetslaboratorier och renrum, akustiskt känsliga salar, tv-studior och bekväma luftkonditionerade auditorier, utställningar och plenisalar.

Vi säkerställer ett bra inomhusklimat genom att utveckla våra egna produkter och lösningar för ventilation, automation och systemintegration.

Caverions forskning- och utvecklingscenter (Research & Development Centre)

  • Specialiserar sig på forskning och utveckling av avancerade produkter relaterade till ventilation, kyla och värme.
  • Kör teststationer för att simulera ventilation, kyla, värme och akustik inom ramen för verkliga förhållanden för komplexa byggnader och anläggningar.
  • Testar funktioner till ventilation- och luftkonditioneringskomponenter och – system i laboratoritester i skala 1:1 för att garantera en hög standard på kraven av komfort, luftflöde och buller.
  • Använder datasimuleringar (CFD - Computational Fluid Dynamics) för att beräkna luftflöden i ett rum baserat på en datamodell i de fall där testerna i skala 1:1 inte är möjligt, exempelvis till flygplatser, idrottsarenor, auditorier och salar.

Teststationer

  • 200 kubikmeter ekokammare för ljudmätningar.
  • Utrymmesmätning för VVS-system som är utrustade med en fasad där väderförhållanden för sommar och vinter kan simuleras.
  • Testrum för testning av inomhusklimat där komfortparametrar kan ställas in efter dina specifika behov.
  • 12 meter hög klimathall för luftkonditionering i evenemangsarenor med luftvolymsflöden på upp till 20 000 kubikmeter/h och kylkapacitet på upp till 250kW.

Forskning- och utvecklingscentret fokuserar på att skapa funktionslösningar som håller människor trygga, hälsosamma och bekväma på både arbetsplatsen och i hemmet.

Space for Innovation - showroom

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss