GreenBuildning

EU-kommissionen lanserade GreenBuilding år 2004 och i Sverige leds projektet av Sweden GreenBuilding Council. Företagen som är medlemmar i programmet verkar för att kvalitetsmärka energieffektiva anläggningar. Sweden Green Building Council har som mål att så många svenska byggnader som möjligt ska bli miljöcertifierade. Denna utmärkning kräver att energiförbrukningen i en fastighet måste vara minst 25 procent lägre än Boverkets Byggregler (BBR) gällande energikrav.

Caverion är medlem i organisationen sedan 2010 och blev därmed organisationens hundrade medlem. Medlemskapet gör oss till en viktig del i arbetet för att påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i den svenska fastighetsbranschen, och är ett naturligt steg i enlighet med våra högt ställda miljömål. På Caverion har vi ambitionen att alltid integrera ett livscykel- och miljötänkande i vårt kunderbjudande. På detta sätt skapar vi ett mervärde för kunden som blir en del i vårt aktiva miljöarbete.