Code of Conduct

Code of Conduct beskriver våra gemensamma principer för hur vi ska arbeta inom Caverion och definierar vårt sätt att arbeta med olika intressenter. Code of Conduct gäller alla Caverion anställda i alla länder där Caverion är verksamt.

Vi förväntar oss att varje medarbetare ska rapportera alla misstänkta brott mot Code of Conduct. Alla rapporterade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Sammanfattning av Caverions Code of Conduct

Fullständiga Code of Conduct finns som pdf-format.

Läs hela dokumentet

Medarbetare

 • Vi följer arbetsrättsliga lagar och regelverk i de länder där vi är verksamma.
 • Varje anställd har rätt till en säker arbetsmiljö och vi fokuserar starkt på att vara ledande inom arbetssäkerhet.
 • Vi respekterar internationellt proklamerade mänskliga rättigheter.

Kunder

 • Marknadsföringen av våra produkter och tjänster är alltid sanningsenlig och korrekt.
 • Våra produkter och tjänster beaktar alltid våra kunders säkerhet.
 • Våra verksamheter ska präglas av hög kvalitet från första kundkontakt till avslutad leverans.

Konkurrenter

 • Vi stöder en fri och öppen konkurrens på alla marknader.
 • Vi följer gällande konkurrenslagstiftning i allt vi gör.
 • Vi talar inte med våra konkurrenter om priser eller principer för prissättning och deltagande i anbudsförfaranden.
 • Vi röjer inte heller information om våra kostnader eller kostnadsstrukturer, om våra strategiska beslut eller om annan information om företaget som inte är offentlig.

Miljön

 • En miljövänlig verksamhet är strategiskt viktigt för Caverion.
 • Energieffektivitet ingår i alla våra tjänster och lösningar.
 • Vi strävar efter att minska energi- och vattenförbrukning och avfall och utsläpp av växthusgaser i vår egen verksamhet.

Leverantörer, underleverantörer och andra affärspartners

 • Leverantörer, underleverantörer och andra affärspartners behandlas likvärdigt, hederligt och utan diskriminering i enlighet med gällande lagar och regelverk.
 • Vi tillåter inte någon form av mutor eller andra olagliga betalningar i förhållandet till våra leverantörer, underleverantörer och andra affärspartners.
 • Vi gör allt som står i vår makt för att bekämpa mutor, korruption och ekonomisk brottslighet inom vår inflytandesfär.

Förhållandet med samhället

 • Caverion följer gällande lagar och regelverk i alla länder där vi har verksamhet.
 • Vi tillåter inte någon form av korruption, utpressning eller mutor.
 • Vi ger inte några bidrag till politiska partier och grupperingar eller till enskilda politiker.

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss