Caverion Magazine

Snabb och pålitlig service, stora projekt, avancerade renrumslösningar, uppkopplade fastigheter, med mera, med mera.  Caverion gör allt och lite till som har med fastighetsteknik och fastighetstekniska installationer att göra.

Vill du få ett lite bättre grepp om oss och vår verksamhet?

Bläddra igenom vårt magazine! Där kan du läsa mer om våra uppdrag och vår roll som samhällsbyggare 

Nummer 1 - 2017

 Kundtidning 3
  • Europas första mobila operationssalar

  • Sveriges största bergrumsgarage

  • Studenter framtidsspanar
  • Flöden av människor ökar - Uppsala Handelskammare ser behov av fler "noder"
  • Från skogsmässa till världens största digitala festival

  • Varberg behåller handeln mitt i centrum

  • ... och mycket mer!

Bygglogistik

Pressade byggtider, komplexa och trånga arbetsplatser, ofta i tätbebyggda områden och många olika entreprenörer – dagens byggprojekt kräver effektiv logistik. 

Nummer 2 2016

Caverion magazine 2 2016

Nummer 1 2016

Caverion Magazine 1 2016