Elektronikindustrin

Vi har omfattande expertis inom processutveckling och underhåll, rådgivning vid teknikinvesteringar och outsourcing av personal i den mycket konkurrensutsatta elektronikindustrin. Vi vet hur viktigt det är att minska oplanerade, tidskrävande och dyra produktionsstopp och att öka effektivitet och tillgänglighet. Vårt nära kundsamarbete leder också till ökad kostnadseffektivitet och produktivitet i driften.

Vi kan förbättra din produktionseffektivitet (UTE – Utrustningens Totala Effektivitet eller Overall Equipment Efficiency (OEE)) på plats – processernas funktionalitet, takt och kvalitet utvecklas i nära samarbete med våra kunder inom tillverkningsindustrin. Vårt förebyggande underhåll säkerställer funktionalitet, längre livscykler och optimala investeringsprogram för utrustning och tillverkningssystem. Vi har också professionell personal som ansvarar för planerat underhåll, tekniska installationer, byte av reservdelar och utveckling av säkerhetssystem.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande hjälper dig att uppnå

 • Ökad effektivitet för tillverkningsprocesser
 • Att kontinuerlig drift säkerställs av kunniga underhållstekniker som arbetar i två skift
 • Minskat svinn när det gäller dyra elektronikkomponenter tack vare att fel som orsakar problem i tillverkningsutrustningen identifieras och åtgärdas
 • Experter som är tillgängliga dygnet runt, alla dagar och snabbt kan åtgärda problem i produktionen
 • Effektiva installationsprojekt tack vare prefabricerade komponenter och optimerad logistik
 • Outsourcing av resurser och experter för varierande efterfrågan och nya kundbehov
 • Förebyggande säkerhetsarbete som leder till minskat antal skador som i sin tur kan leda till tidsförlust

Hanterar alla fastighetstekniska system

Vi har också kompetens att utveckla och hantera fastighetstekniska system, automation- och fastighetsservice i anläggningar inom elektronikindustrin. Vi kan täcka allt tekniskt underhåll och hantera all fastighetsservice. Våra Managed Services säkerställer driftsprestanda, energieffektivitet samt ser till att fastigheten bibehåller sitt värde under hela livscykeln.

Fastigheten kan anslutas till fjärrövervakning och hanteringstjänster som möter förväntningarna. Vi kan utveckla och installera säkerhetssystem, till exempel passerkontroll, centraliserade larmstationer, inbrottslarm, videoövervaknings- och brandskyddssystem, allt via avancerade plattformar.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Elektronikindustrien

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Industrispecifik expertis
 • Drift- och arbetssäkerhet på plats
 • Kostnadseffektiva industriprocesser
 • Lägre kostnad och risk tack vare förebyggande underhåll
 • Effektiva installationsprojekt: noggrann planering och prefabricering
 • Pålitligt samarbete under anläggningens hela livscykel
 • All fastighetsteknik från en kompetent partner
 • Teknisk service och tekniskt underhåll tillgängligt dygnet runt, alla dagar