Gör dina fastigheter fit for framtiden med EPC 2030

 
 

Investera vår tid i dina fastigheter

Låt oss på Caverion ta reda på hur dina fastigheter mår!

  • Med ett representativt urval från ert fastighetsbestånd får ni enkel och tydlig analys
  • Förstudien ger en vägledning till om och var åtgärder behövs i beståndet
  • Perfekt som underlag för genomförande med projektet EPC 2030 
hurmar1a.jpg
hurmar_4.jpg.png

Vad är ditt nästa steg?

  • Vi på Caverion har lång erfarenhet av att förbättra fastigheter och hela bestånd för kommuner och fastighetsägare

Boka ett möte med oss här

Få mer information här

 
 

Nordanstig tog chansen - rektorn reflekterar

För eleverna på Arthur Engbergskolan har inomhusmiljön fått ett rejält lyft.

Eva Klang, rektor, berättar hur ett energiprojekt kunde frigöra resurser för renoveringen.

 

Jobba mot framtidens förväntningar på hur en fastighet ska driftas

arthur-engbergskolan.png

Erik Hedlund
Kommunchef, Nordanstigs Kommun

Det är jätteviktigt att vi använder skattepengarna på ett smart sätt och samtidigt kan göra ett ordentligt bidrag till klimatet

Modernt liv på landsbygden kräver smarta lösningar

Likt många andra kommuner har Nordanstig en utmaning i ett äldre fastighetsbestånd och begränsade resurser. Kommunen har därför, tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Nordanstigs Bostäder, startat ett EPC projekt.

Projektet handlar om att få ner våra driftkostnader, till exempel för värme och energi, utan att påverka arbetsmiljön i lokalerna. Till exempel gör vi om ventilationen, isolerar, installerar solceller och uppdaterar äldre tekniska installationer. Vi får ner de löpande kostnaderna och frigör resurser till bättre saker. Till exempel en bättre skolgård eller ett trevligare samlingsrum på ett äldreboende. Pengarna kan användas där de gör mest nytta, i närheten av människorna.

Offensivt klimatarbete

Agenda 2030 har antagits av kommunstyrelsen och arbetet med att minska kommunens klimatpåverkan är i full gång.

Genom projektet gör vi av med mindre energi och sliter mindre på planeten. Det är jätteviktigt, inte bara för Nordanstig utan för Sverige och hela världen att vi klarar den utmaningen.

Energieffektivitet, minskade kostnader och minskad klimatpåverkan

Vi vill att de kommunala pengarna ska användas på ett sätt som känns bra för medborgarna. Det tror jag vi gör genom den här typen av projekt. Vi tar in våra fastigheter i framtiden och jobbar mot framtidens förväntningar på hur en fastighet ska driftas.

I Nordanstig är det aldrig långt till en naturupplevelse. Här erbjuds fjälltoppar, vacker kustmiljö och stark gemenskap i kommunens många samhällena. Något som kommer locka framtida invånare, menar kommunchefen Erik Hedlund.

Min vision är en modern kommun där du vill bo för att du trivs på landsbygden, men utan att göra avkall på ett modernt liv. Du har moderna skolor, du kan åldras i kommunen och har tillgång till bra kommunikation och infrastruktur. Det är en kombination som är intressant för många människor.

Fakta om Nordanstig

Nordanstig ligger i nordöstra Gävleborgs län i Hälsingland. Kommunen gränsar i norr till Sundsvalls kommun, i väster till Ljusdal och i söder till Hudiksvall. I kommunen bor cirka 10 000 personer, varav 1 300 i centralorten Bergsjö.

I början av 2020 startade kommunen tillsammans med Nordanstigs Bostäder ett EPC projekt. Under projektets gång kommer merparten av flerbostadshusen, skolorna, förskolorna och andra lokaler som exempelvis badhus, få ett tekniskt lyft. Nya ventilationsaggregat och ny belysning ger en bra inomhusmiljö, optimerade uppvärmningssystem ger en jämn temperatur och nyinstallerade solceller producerar grön el.

Genom åtgärderna sparas stora mängder energi samtidigt som underhållsbehovet minskas. De totala besparingarna är tillräckligt för att täcka hela kommunens investering i projektet.

Läs mer om EPC 2030 här

 
 

Vi som hjälper dig inom Energi och Hållbarhet

 
Håkan  Olsson
Håkan Olsson
Säljchef Energi & Hållbarhet
Emma  Duxbury
Emma Duxbury
Tjänsteutvecklare Energi & Hållbarhet
Sven  Ericsson
Sven Ericsson
Tjänsteutvecklare Energi & Hållbarhet