Så blir byggnader en resurs i klimatarbetet

 
 
 

40% av Europas energianvändning går till byggnader

Med en helhetslösning, blir byggnader en resurs i klimatarbetet

 

EU direktiv ska skynda på energiomställningen

  • EU strävar efter att vara klimatneutralt år 2050
  • Direktivet EPBD ska skynda på arbetet för att nå de nationella energimålen

Läs ebook om EPBD direktivet

Technician controlling measured value.jpg
Happy employees with a tablet.jpg

Agenda 2030

  • FN:smedlemsländer har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030 - ett av målen är att lösa klimatkrisen
  • I  Sverige har kommuner och regioner en central roll. Flera grunduppdrag, som vård, skola, omsorg och samhällsplanering, är kopplade till målen i Agenda 2030
  • Underhållsskuld, låg energieffektivitet och begränsade resurser. Många kommuner har utmaningar som måste hanteras om målen i agenda 2030 ska nås, och det börjar bli bråttom
 
 
 

Nordanstig antog utmaningen - frigör resurser till kärnverksamheten

Little girl blowing soap bubbles outdoors.jpeg

 Det är jätteviktigt att vi använder skattepengarna på ett smart sätt och samtidigt kan göra ett ordentligt bidrag till klimatet

Erik Hedlund, kommunchef Nordanstig kommun

 

I Nordanstig är det aldrig långt till en naturupplevelse. Här erbjuds fjälltoppar, vacker kustmiljö och stark gemenskap i kommunens många samhällena. Något som kommer locka framtida invånare, menar kommunchefen Erik Hedlund.

”Min vision är en modern kommun där du vill bo för att du trivs på landsbygden, men utan att göra avkall på ett modernt liv. Du har moderna skolor, du kan åldras i kommunen och har tillgång till bra kommunikation och infrastruktur. Det är en kombination som är intressant för många människor.”

Det moderna livet på landsbygden kräver smarta lösningar. Likt många andra kommuner har Nordanstig en utmaning i ett äldre fastighetsbestånd och begränsade resurser. Kommunen har därför, tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Nordanstigs Bostäder, startat ett EPC projekt.

”Projektet handlar om att få ner våra driftkostnader, till exempel för värme och energi, utan att påverka arbetsmiljön i lokalerna. Till exempel gör vi om ventilationen, isolerar, installerar solceller och uppdaterar äldre tekniska installationer. Vi får ner de löpande kostnaderna och frigör resurser till bättre saker. Till exempel en bättre skolgård eller ett trevligare samlingsrum på ett äldreboende. Pengarna kan användas där de gör mest nytta, i närheten av människorna.”

Kommunen har även ett offensivt klimatarbete. Agenda 2030 har antagits av kommunstyrelsen och arbetet med att minska kommunens klimatpåverkan är i full gång.

”Genom projektet gör vi av med mindre energi och sliter mindre på planeten. Det är jätteviktigt, inte bara för Nordanstig utan för Sverige och hela världen att vi klarar den utmaningen.”

Energieffektivitet, minskade kostnader och minskad klimatpåverkan. Erik Hedlund ser många fördelar med EPC projektet

”Vi vill att de kommunala pengarna ska användas på ett sätt som känns bra för medborgarna. Det tror jag vi gör genom den här typen av projekt. Vi tar in våra fastigheter i framtiden och jobbar mot framtidens förväntningar på hur en fastighet ska driftas.”

Nordanstig ligger i nordöstra Gävleborgs län i Hälsingland. Kommunen gränsar i norr till Sundsvalls kommun, i väster till Ljusdal och i söder till Hudiksvall. I kommunen bor cirka 10 000 personer, varav 1 300 i centralorten Bergsjö.

I början av 2020 startade kommunen tillsammans med Nordanstigs Bostäder ett EPC projekt. Under projektets gång kommer merparten av flerbostadshusen, skolorna, förskolorna och andra lokaler som exempelvis badhus, få ett tekniskt lyft. Nya ventilationsaggregat och ny belysning ger en bra inomhusmiljö, optimerade uppvärmningssystem ger en jämn temperatur och nyinstallerade solceller producerar grön el.

Genom åtgärderna sparas stora mängder energi samtidigt som underhållsbehovet minskas. De totala besparingarna är tillräckligt för att täcka hela kommunens investering i projektet.

 

 
 

Samlat grepp raderar underhållsskulden

 Här i kommunen har vi länge släpat med underhållet, eftersom vi har behövt prioritera verksamheter före fastighetsunderhåll

Fastighetsstrategen Thomaz Nord berättar hur kommunen nu kan jobba bort underhållsskulden

You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.
 

 Bra ventilation i klassrummen är jätteviktigt för att undervisningen ska fungera

Eva Klang, rektor Arthur Engberskolan i Hassela

You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.
 

 Vi bidrar till kommunens klimatmål tillsammans med våra hyresgäster

Fastighetschefen Olaf Jung berättar

You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.
 

EPC modellen gör det möjligt för Nordanstig att nå klimatmål

  • Energikostnaderna rusar och klimatkraven på kommuner och fastighetsägare ökar. Stor besparingspotential för både energi och pengar finns i ert fastighetsbestånd. Med en helhetslösning, blir era byggnader en viktig pusselbit för att minska energikostnaderna och nå klimatmålen.
  • När alla energibesparande åtgärder samlas i ett större projekt får ni snabba resultat. Det behövs bara en upphandling för att gå igenom alla fastigheter i ert bestånd och hitta åtgärder som minskar energianvändningen och förbättrar inomhusklimatet. De drastiskt minskade energikostnaderna betalar projektet och håller ekonomin i balans.
 
Barnlek att förstå fördelarna med EPC
  • Besparingsfinansierat
  • Snabbt genomförande 
  • Garanterat resultat

Vill du veta mer om EPC?

 

Vill du veta mer?