Upprustade fastigheter och energieffektivt bestånd med Energy Performance Contracting (EPC)

Status i dina fastighetsbestånd är nära sammankopplad till övergripande miljöpåverkan. När du ökar…

Status i dina fastighetsbestånd är nära sammankopplad till övergripande miljöpåverkan. När du ökar energieffektiviteten minskar du dina koldioxidavtryck. Ett EPC-projekt är ett riskfritt sätt att öka energieffektiviteten. Investeringen återbetalar sig genom minskade energikostnader. Bonus? Upprustade, hållbara fastigheter!

 

Ökad energieffektivitet för alla via goda råd och riskfri investering

Energy Performance Contracting (EPC) ger en genomgående dos energibesparande åtgärder kombinerade med garanterade resultat. I avtalet sätter vi upp mål för vad vi ska uppnå för att se till att dina insatser lönar sig. Detta eliminerar alla risker för dig som fastighetsägare.

Vårt ansvar, som din samarbetspartner, är att hålla budgeten under avtalet. Budgeten täcker allt som behövs för att utföra åtgärderna, inklusive analyser, beslut, moderniseringar och interna uppföljningar. Vi kan har också kunskap om olika finansieringsstödmodeller som subventioner, finansieringsmodeller och gröna lån.

EPC fungerar bra i många olika sammanhang - för kommuner och andra organisationer inom offentlig sektor, för privata fastighetsägare som inom alla typer av industrier.

EPC - en modell med garanterade resultat och utan risk

  1. Affärsanalys
  2. Projektgenomförande
  3. Garanterad energiprestanda 
  4. Konfigurationsstyrning


Kontakta oss så kan vi visa dig hur du reducerar ditt koldioxidavtryck via Energy Performance Contracting.

 

Ytterligare tjänster

Inga resultat

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Vill du veta mer?

 Kontakta oss