Huurres tjänster

Vi vill hjälpa dig skapa hög energieffektivitet till låg driftskostnad, smarta, hållbara lösningar och en obruten kylkedja

Vi vill hjälpa dig skapa hög energieffektivitet till låg driftskostnad, smarta, hållbara lösningar och en obruten kylkedja

Vi investerar i teknik och tjänster för att alltid ytterligare förbättra våra unika erbjudanden. Ett exempel är våra energieffektiva Huurre ECO CO2-aggregat kombinerade med vårt intelligenta övervakningssystem Huurre iTOP, som övervakar, förutspår och rapporterar. Här en kort översikt om hur vi kan hjälpa dig

Kylentreprenad

Vi kan erbjuda alla slags systemlösningar från konstruktion till färdig anläggning. För våra kunder är energibesparing viktigt. Vi hjälper till att optimera anläggningar och förbättra driftsnettot. Vi erbjuder även miljövänliga anläggningar med exempelvis CO2 som köldmedium, helt i linje med F-gasförordningen. 

Kylservice - kostnadseffektiv kylsystemservice

Vi ser till att din anläggning fungerar optimalt och så kostnadseffektivt som möjligt. Med moduluppbyggda serviceavtal utformar vi tillsammans ett kostnadseffektivt avtal. Kombinerar du detta med vår bemannande driftcentral har du en riktigt bra lösning.

Konstruktion och tillverkning av kylsystem

Vi har vår egen konstruktionsavdelning där vi hanterar alla typer av kyl- och systemlösningar. Detaljkonstruktion, dimensionering och 3D CAD enligt gällande lagar och förordningar ligger inom vårt arbetsområde. Vi arbetar med framtidssäkra lösningar som uppfyller gällande och kommande miljökrav och förordningar. Vi har ett nära samarbetar med våra egna fabriker som bygger aggregat samt styr- och övervakningsssystem.  På så sätt kan vi garantera snabbhet, kvalitet och bästa driftresultat för våra kunder.

Kommersiell kyla

Vi är Sveriges ledande aktör när det gäller livsmedelskyla. Vi har lång erfarenhet av livsmedelskylsystem och samarbetar med alla ledande livsmedelskedjor. I Sverige är vi marknadsledande och har stor kunskap inom hela kylprocessen och hur processen kan påverka energikostnaderna.

Via vårt molnbaserade övervakningsystem Huurre iTop övervakar, styr och loggar vi våra kunders anläggningar dygnet runt året runt. Vi utför all slags service och underhåll på samtliga fabrikat för kylaggregat och kyldiskar. Dygnet-runt-service med jourverksamhet borgar för minimala driftstopp. Bland våra kunder finns även storkök, restauranger, butiker, caféer och bensinstationer.

Komfortkyla - AC & värmepumpar

Din inomhusmiljö är viktig. Du, dina medarbetare och dina kunder mår bäst i rätt tempereratur. Vi ser till att du får rätt inomhusklimat med värme och kyla i alla typer av lokaler, stora som små. Att nya eller befintliga anläggningar fungerar optimalt och kostnadseffektivt är vi specialiserade på. Via egna aggregat sänker vi dina driftskostnader inom kyla och värme. Vi har flera olika storlekar och modeller för AC och värmepumpar med CO2 som köldmedium.

Industrikyla

Kyla är viktigt för många verksamheter. Det kan vara processkyla och klimatkyla för alla typer av industrier. Vi konstruerar, levererar, installerar och servar alla typer av utrustning med förekommande köldmedier. Noggrannhet, driftsäkerhet, kvalitet och låga driftskostnader har hög prioritet. Vi kan bland annat ammoniaksystem och kylprocesser – vi levererar stabila temperaturer. 

Isbanor

Vi fryser och servar olika typer av isbanor för ishockey, bandy och curling. Vi vet hur man levererar och driver en isbana till lägsta möjliga kostnad, oavsett köldmedium.

Isbanor är energikrävande. Att minska energiåtgången och återvinna värmen som uppstår sparar både miljö och kostnader. För en ishall är energiförbrukningen för kylsystemet ca 40 procent av den totala förbrukningen.

Datahallar och serverparker

I datahallar och serverrum ställs höga krav på rätt temperatur, fuktighet, tillgänglighet och driftkostnader. Serverparken alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen skall fungera tillfredställande under lång tid. Vi projekterar, levererar och underhåller datakyla.

Vi hanterar alla typer förekommande köldmedium och erbjuder energieffektiva och miljövänliga lösningar som möter gällande myndighetskrav. Med värmeåtervinning från CO2-aggregat kan värme tillvaratas och återanvändas kostnadseffektivt.

Miljövänlig kyla, CO2

Vi erbjuder miljövänliga anläggningar med CO2 som köldmedium, helt i linje med F-gasförordningen. Huurre ECO är ett miljövänligt och energisnålt kyl- och frysaggregat med koldioxid, CO2. Systemet har mycket god driftsekonomi, effektiv värmeåtervinning och en låg energiförbrukning. Miljömässigt har CO2 stora fördelar eftersom det inte påverkar jordens skyddande ozonskikt. Koldioxid är en naturlig produkt i vår omgivning och är inte giftig eller brandfarlig. Koldioxiden som används är återvunnen.

Vi utvecklar och tillverkar egna aggregat under varumärket Huurre ECO.

Läs mer om våra kylaggregat på Huurre ECOs hemsida.

F-gasförordningen

  • Den europeiska F-gasförordningen gäller i alla EU-länder från 2015-01-01 och ställer höga krav på utfasning av ”gamla” köldmedier, de så kallade F-gaserna. Anledningen är F-gasernas stora miljöpåverkan. 2017-01-01 skärptes kraven ytterligare, gällande vilka kylsystem som omfattas av den periodiserade läckagekontrollen. I korthet handlar F-gasförordningen om:
  • Utfasning genom försäljningskvoter
  • Ändrade intervaller på periodiska läcksökningar
  • Installations- och påfyllnadstopp på vissa köldmedier.

I praktiken innebär det att anläggningar med F-gaser kommer att få ökade servicekostnader tills de är utfasade.

Driftcentral

Via vår bemannade driftcentral övervakar vi larm, energiförbrukning, driftstopp med mera. på många av våra kunders anläggningar, dygnet runt året runt. Vi erbjuder ett antal olika tjänstepaket för att passa era behov. Huurre iTop är vårt egenutvecklade verktyg för driftcentralen. Vi använder även andra övervakningsverktyg som finns på marknaden. 

För flera kunder skapar och skickar vi kundunika temperatur- och energirapporter, utför fjärrstyrning med åtgärder, felsökningar samt utför energioptimeringar.

Huurre iTOP, ett smart övervakningssystem

Huurre iTOP är vårt egenutvecklade övervakningssystem som inte bara övervakar, utan även förutsäger och rapporterar. Det är en webbaserad molntjänst som ansluts till din anläggning.

Huurre iTOP erbjuder system- och temperaturövervakningsfunktioner, fjärrstyrning, COP-mätning (verkningsgrad), rapporter (energiförbrukning, energibesparing, temperatur med mera) och myndighetsrapporter (HACCAP). Som tillbehör finns även bärbar temperaturmätare och handdator (perfekt vid manuella kvalitetstemperaturkontroller).

Huurre iTOP PLC är en ytterligare funktionalitet som möjliggör integrerade styr- och övervakningsmöjligheter enligt kundunika önskemål, t ex. industrianläggningar och ishallar. Läs mer om vårt automationssystem på Huurre iTOP:s hemsida.

Kundinloggning iTOP 2.5
Kundinloggning iTOP 4

Huurre ECO, egentillverkade aggregat för miljövänlig kyla

Vi erbjuder miljövänliga anläggningar med CO2 som köldmedium, helt i linje med F-gasförordningen. Huurre ECO är ett miljövänligt och energisnålt kyl- och frysaggregat med koldioxid, CO2. Systemet har mycket god driftsekonomi, effektiv värmeåtervinning och en låg energiförbrukning.

Miljömässigt har CO2 stora fördelar eftersom det inte påverkar jordens skyddande ozonskikt. Koldioxid är en naturlig produkt i vår omgivning och är inte giftig eller brandfarlig. Koldioxiden som används är återvunnen.

Vi utvecklar och tillverkar egna aggregat under varumärket Huurre ECO. Vi har idag färdiga lösningar för kyl- och fryssystem, storkök, värmepumpar, komfortkyla (AC), isbanor och processkyla.

Läs mer om våra kylaggregat på Huurre ECO's hemsida

Energiinspektion

Vi tar hand om din anläggning så att den fungerar så optimalt- och kostnadseffektivt som möjligt. Vi åtar oss gärna att göra en energiinspektion, ett helhetskoncept med inspektion, utredning, beräkningar, ombyggnad och uppföljning.

Vi gör en inventering av systemuppbyggnad och utrustning på plats eller hela fastigheten med alla förekommande system. Vi går igenom energikostnader. Därefter föreslår vi energibesparande åtgärder för att minska driftskostnader och underhållskostnader. Vi utför själva ombyggnaderna med fasta priser på totalentreprenad. Där efter sker en utvärdering där många kunder tycker det är bra att vi löpande skickar besparingsrapporter över uppnådda resultat.