Vi erbjuder totaltekniska lösningar och installationer och ser vi till projektets hela livscykel - vi konstruerar anläggningens funktion på det mest energieffektiva sättet och ser till att livscykelkostnaden blir så låg som möjligt.
Vi har marknadens mest omfattande och flexibla erbjudande av servicetjänster inom fastighetstekniska installationer och erbjuder ett flertal avtal och koncept - som ServiFlex, Rikstäckande avtal och Drift Management.
Caverion är en av de ledande aktörerna i Norden inom facility management. Vår långa erfarenhet, breda kompetens och vår fokus på ständiga förbättringar ger en serviceleverans som är flexibel, kostnadseffektiv och kvalitetssäker.
Vi erbjuder flera olika typer av energitjänster för att kartlägga möjligheter och utföra åtgärder som ger full effekt. Vi omvandlar onödiga kostnader till värdeskapande investeringar för god lönsamhet, bättre miljö och högre livskvalitet.