Vad är EPC?

Energy Performance Contracting är ett långsiktigt avtal där energieffektivisering, minskad miljöpåverkan, kompetensutveckling och upprustning finansieras genom garanterade framtida energibesparingar. Det här är nästa steg för att utveckla fastigheter och dess prestanda.

Vår EPC-tjänst innebär hållbar utveckling av fastigheter och anläggningar  där miljöaspekter och ekonomiska och sociala aspekter vägs in för att uppfylla kundens mål och vision med sitt fastighetsbestånd.

Hängde du med? Se även filmen som svarar på fråga, vad är EPC?

Några exempel: 

Följ våra hjältars framfart på Gotland 

- Frisk luft, rent vatten och ny och välanvänd energi.

Gotland_karta_250

Installationer för människor 
- EPC och mycket mer

Inspirtion från caverion No 1 2016