Fastigheter

Vi erbjuder ändamålsenliga och tillförlitliga anläggningar för den offentliga sektorn. Vi kan ta hand om konstruktion, installation, underhåll och service av alla tekniska system i en fastighet. Utöver vårt tekniska kunnande och våra specialisttjänster erbjuder vi optimala lösningar för att förbättra fastigheternas energieffektivitet.

Våra tjänster omfattar allt som rör byggnaders teknik, inklusive installation, service och underhåll av värme, vatten, luftbehandling, el-och kylsystem. Vår gedigna kompetens inom installation, drift och underhåll leder till förbättrade anläggningar och lägre energikostnader vilket ger direkta besparingar på fastighetens driftskostnader.

Att göra en fastighet mer energieffektiv innebär att anpassa befintliga system och tillämpa lämpliga besparingsåtgärder. För att fastställa rätt utgångspunkt krävs en inledande sammanställning av fastighetens nuläge. Våra energianalyser ger en praktisk lösning för detta behov. När en kund tackar ja till de föreslagna åtgärderna är energianalysen så gott som självfinansierande. Brister i kontrollen av energianvändning medför onödiga driftskostnader för en fastighet.

Även nya fastigheter kan läcka energi på grund av bristfälligt underhåll, eller om driftförutsättningarna ofta ändras. Äldre fastighetsbestånd kan å andra sidan dölja överraskningar som kommer upp till ytan utan förvarning. En väl fungerande samverkan mellan olika funktioner och system i en fastighet kan endast garanteras genom planerat tekniskt underhåll. Vi har ett öga för helheten när det gäller optimering av fastighetstekniska lösningar.

Vi erbjuder marknadens mest omfattande fastighetsrelaterade energitjänster. Som en oberoende aktör, har vi möjlighet att erbjuda den mest effektiva totallösningen, som omfattar energianalys- och energieffektiviseringstjänster. Vår kompetens bygger på kunskaper och genomföranden av en stor mängd energieffektiviseringsprojekt för ett varierat utbud av såväl fastigheter som industri.
 


Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss