• Vad är Active Life Cycle Management?

  Active Life Cycle Management är ett av våra viktigaste erbjudanden för dina fastigheter och anläggningar. Men hur sänker du kostnaderna och ökar effektivitet genom Active Life Cycle Management?

  Ökande teknikanvändning och digitalisering tar oss mot en mer komplex framtid som kräver experter för att ta hand om bygg­nader och anläggningar.

  Men hur kan du använda utvecklingen till din fördel och samtidigt undvika kostnader och driftstörningar?

  Active Life Cycle Management är vår strategi för att säkra att din fastig­het är, och förblir, i bästa skick under många år framöver. Så här drar du nytta av Active Life Cycle Management.

  Först och främst krävs att din byggnad eller anläggning är tekniskt optimerad för sitt användningsområde. Med dagens avancerade teknik är detta både en utmaning och en möjlighet. Vi på Caverion är specialiserade på olika tekniska lösningar och hur de bäst sam­verkar. Vi säkrar att du får en ekonomisk, energieffektiv och hållbar lösning. Vi levererar en optimerad inomhusmiljö, eliminerar drift­störningar och hjälper dig ta klivet in i en smartare framtid.

  Så kan dina fastigheter bidra till att du når dina affärs- eller verk­samhetsmål!

  Rätt förvaltning av din fastighet stödjer din verksamhets mål. Har du kanske en vanlig idrottshall, där olika lag kan möta varandra och åskådarna titta på matchen? Eller har du en hel arena där lagen ser fram mot att spela och där fansen ska njuta av matchen i en väl­komnande omgivning? En match som de kan berätta om för sina vänner efteråt? Är en skola bara en plats där barn ska vara medan för­äldrarna arbetar? Eller är skolan en inspirerande läromiljö med funktionella och inspirerande lösningar och bra inomhusklimat som säkerställer att eleverna verkar i en hälsosam och motiverande om­givning? 

  Oavsett din verksamhets inriktning och mål stödjer Active Life Cycle Management processerna i din verksamhet.

  Active Life Cycle Management är att ta kontroll över hur dina fastig­heter stödjer användarens krav på bekväma, säkra och sunda miljöer som hjälper dem att nå maximal produktivitet med högsta attraktions­kraft, oavsett vilken verksamhet de bedriver. Effektivitet, hållbarhet och kostnadskontroll är nyckelkomponenterna som mäter Active Life Cycle Managements framgång.

  Du tjänar på att låta experterna göra jobbet!

  Dagens byggnader är komplexa tekniska system. Det är en bra idé att låta en specialiserad partner ta ansvar för livscykelhanteringen. De omedelbara fördelarna för dig som fastighetsägare med att låta en expert ta hand om löpande utveckling och förvaltning av fastig­heten handlar om att dina kostnader blir förutsägbara och att du kan använda din tid och energi till det du är specialist på. Med en proaktiv fastighetsstrategi bibehåller din fastighet sitt värde också i framtiden.

  Livscykellösningar för byggnader, anläggningar och industrier är kärnan i Caverion. Oavsett om du ska planera nybyggnationer, genom­föra renovering eller om du behöver förvaltning av befintliga fastigheter hjälper vi gärna till!

  Med vänlig hälsning

  Klas Tocklin
  V
  D, Caverion Sverige 

  Klas Tocklin