Caverion säkerställer mobiltäckning på Danmarks Tekniske Universitet

Caverion optimerar mobiltäckningen och skapar ett hälsosammare inomhusklimat vid Danmarks Tekniska Universitet. Caverion ska installera ett DAS (distribuerat antennsystem) i Danmarks Tekniske Universitets (DTU) lokaler i Lyngby, Ballerup och Risø i och med att universitetets utbildningslokaler växer till en miljon kvadratmeter. I dag är DTU:s campus, som ligger i Lyngby i närheten av Köpenhamn, Danmarks största beställare. Man spenderade 8 miljarder DKK på byggnadsprojekt under 2016.

Ett DAS är ett system med inomhusantenner som ansluter till en eller flera mobiloperatörer och ger täckning i hela byggnader eller delar av byggnader. Att installera ett DAS är med andra ord nästan som att flytta in masten inomhus, och det gör inomhusklimatet bättre.

“Om vi inte hade ett DAS installerat i dagsläget skulle det kunna bli hälsovådligt att vara inne i våra byggnader, eftersom de är byggda av så täta material. Miljöstandarderna blir hårdare och hårdare – det är till exempel mer och mer isolering i taken. När basstationerna är närmare användaren behöver telefonerna inte sända ut lika mycket strålning”, säger Thomas Bech, projektledare på Caverion.

Vi vill vara online

”I dag förväntar sig de flesta att de ska kunna koppla upp sig överallt och när som helst. Täta byggnader, fasader som tillverkas av särskilda material och många människor inomhus samtidigt skapar utmaningar vad gäller både täckning och kapacitet i befintliga nätverk. DAS optimerar mobiltäckningen överallt.

”Vi ser till att det finns bra nätverkstäckning överallt i DTU:s lokaler. Vissa har inte tillgång till fasta nätverk utan behöver komma åt internet via mobila nätverk, så det är en förutsättning att det fungerar. Alla vet hur det känns att gå in i en byggnad och tappa täckningen, eller märka att signalen blir svagare. DTU är ett av världens ledande utbildningscenter, så nätverket måste helt enkelt fungera”, säger Thomas Bech, projektledare på Caverion.

Optimal mobiltäckning

DAS ger optimal mobiltäckning inomhus för tre mobiloperatörer, TDC, 3 och Tele Nord/Telia. Alla har sina egna huvudcentraler. Täckningen tillhandahålls via ett enda DAS-nätverk. Caverion har levererat en huvudcentral i Lyngby och kommer på längre sikt också att leverera huvudcentralen i Ballerup och Risø. Decentraliserade antenner har utformats för samtliga byggnader och kommer att anslutas till huvudcentralerna via fiberlänk. Mobiltäckningen distribueras sedan till varje enskild byggnad, vilket optimerar täckningen över hela universitetet, där man sysslar med allt från komplex forskning på farliga sjukdomar till ett stort antal utbildningar och kurser som datavetenskap, fysik och medicin. Dessutom samarbetar universitetet med olika gymnasieskolor, högskolor, företag och myndigheter.

”I vissa rum forskar man på farliga sjukdomar, och dit får ingen ta med mobiltelefoner. Då behövs det bra Wi-Fi-täckning”, säger Thomas Bech.

De olika enheterna på universitetsområdet får själva välja om de vill ha 2G, 3G eller 4G samt om de vill ha Wi-Fi. DAS anpassas för att tillgodose de olika kraven. DTU:s system har utformats av Caverion och har stöd för samtliga tekniker, däribland 2G, 3G och 4G, för både mobildata och vanliga mobiltelefonsamtal.

FAKTA
DTU investerar just nu 4 miljarder DKK i över 20 byggnadsprojekt för att skapa ännu bättre lokaler för universitetets verksamhet. De bygger bland annat en ny institution för life science och bioteknik, och de befintliga byggnaderna kommer att få mer utrymme för toppmoderna forskningslokaler, vilket ger en perfekt miljö för informationsflöde och samspel mellan forskning, undervisning och innovation. DTU investerar även i campusutveckling.