Cleanroom

Caverions renrumslösningar utgår ifrån intern forskning och utveckling samt prefabricerade komponenter.

Allt fler företag inser vikten av stabila produktionsprocesser, pålitliga produkter och strikt efterlevnad av regler. Därför har ett behov av kontamineringskontroll uppstått i många branscher, t ex inom elektronik, life science samt hälso- och sjukvård. Caverion erbjuder kompletta renrumslösningar samt certifieringar och testning för kunder som behöver en fullständigt kontrollerad processmiljö.

Finanskoncernen OP Pohjola har valt Caverion till leverantör av renrumslösningar till operationssalarna i sitt privata sjukhus, Omasairaala. Sjukhuset ska byggas i den före detta linnefabriken Tampella i centrala Tammerfors i Finland. Caverion ska även modernisera alla fastighetstekniska system i fastigheten. Totalt 15 500 kvadratmeter golvyta ska renoveras. Större delen byggs om till kontor och sjukhuslokaler. Omasairaalas lokaler kommer att ha en golvyta på totalt omkring 3 000 kvadratmeter. Sjukhuset ska färdigställas till sommaren 2016 och kontoren till samma höst.

”Kunden ville ha en modulär lösning, och efter ett besök på Huddinge sjukhus som är vår exempelfastighet blev de övertygade om att Caverion är rätt partner. Att bygga och modernisera sjukhus är ett tillväxtområde för modulära, flexibla lösningar, som kan användas för att påverka hela sjukhusets livscykel”, säger Klas Tocklin, VD för Caverion i Sverige.

CleanPlus® uppfyller alla krav på renrum

När Caverion levererar renrumtjänster är utgångspunkten egna, monteringsfärdiga CleanPlus®-element. Elementen omfattar bland annat operationssalsväggar, skjutdörrar, tak, belysning, luftkonditioneringsterminaler och luftslussar för operationssalar.

Alla CleanPlus®-produkter utvecklas och konstrueras för att kunna användas i avancerade miljöer, där det är viktigt att följa regler och GMP-riktlinjer (god tillverkningssed) samt andra tillämpliga renrumsstandarder. Innovativ CAD och IT, monteringsfärdiga lösningar och kundorienterad produktion underlättar för korta ledtider, snabb leverans och smidig installation, vilket gör lösningarna prisvärda.

Renrum som ska användas som operationssalar är utformade för att väggar och tak ska vara lätta att rengöra samt för att hålla halten av CFU i inomhusluften mycket låg. En låg halt av luftburna mikroorganismer är mycket viktig för att operationen ska lyckas, eftersom höga halter kan innebära en ökad infektionsrisk för patienterna.

Caverions renrumsexperter samarbetar med företagets FoU-center i Aachen i Tyskland.

Läs mer om renrum

Fakta

  • Caverion har över 20 års erfarenhet av att utforma, bygga och installera krävande renrumsprojekt.
  • CleanPlus®-renrumsprodukter baseras på prefabricerade enheter. Caverions tekniker har utvecklat ett produktsortiment som uppfyller behoven i olika typer av renrum: renrumsstrukturer, belysningsarmaturer, utrustning och mer.°Merparten av materialen och komponenterna som används är tillverkade i Skandinavien.
  • I Finland har Caverion levererat renrum för kunder som Micronova, ett forskningscenter för mikro- och nanoteknik som drivs i samverkan mellan Aalto-universitetet och Teknologiska forskningscentralen VTT.