Så påverkar inomhusmiljön medarbetarnas produktivitet

”Nyckeln till nöjdare och mer effektiva medarbetare och minskad sjukfrånvaro är en hälsosam inomhusmiljö”, konstaterar chefen för teknik och utveckling på Caverion i Norge, Jens Petter Burud.Den perfekta inomhustemperaturen för maximal produktivitet anges i slutet av artikeln.

Burud menar att när vi bygger, så måste vi tänka på de människor som kommer att använda byggnaden.

”Personalen är den största kostnaden vid kontorsverksamhet och är naturligtvis även den största inkomstkällan. Det är därför byggnader måste utformas så att personalen trivs.

Forskning på luftkvalitet
Ett omfattande forskningsprojekt har genomförts av dr Ragnhild Wiik i samarbete med Caverion.

Vad gäller medarbetarnas produktivitet är den fysiska inomhusmiljön lika viktig som den psykosociala miljön. I en bred undersökning slår Wiik fast att personalens produktivitet ökar om man förbättrar luft, ljud och estetiska faktorer.

Sjutton företag i tolv kontorsbyggnader med sammanlagt 700 medarbetare deltog i den omfattande undersökningen. Över 200 frågor ställdes  samtidigt som mätningar av luftkvalitet, temperatur och bullernivåer gjordes. Dr Wiik gjorde även egna observationer.

”Den psykosociala miljön har fått stor uppmärksamhet under många år, men våra resultat visar att luftkvaliteten är lika viktig för produktiviteten på en arbetsplats”, säger hon.

Ett hälsosamt inomhusklimat behöver inte vara dyrt
Jämfört med ett företags lönekostnader är investeringarna för att förbättra inomhusklimatet relativt låga.

Investeringarna lönar sig hur som helst relativt snabbt tack vare den ökade produktiviteten.

Det är inte lätt att mäta produktivitet, men dr Ragnhild Wiik har knäckt koden. Hon har kommit fram till en formel där man använder en multivariantmetod från naturvetenskapen och tillämpar den på samhällsdata.

Modellen ger träffsäkra resultat. Förutom att kartlägga produktiviteten går det också att slå fast var man kan göra förbättringar och hur betydande de kan bli. Metoden som användes i undersökningen ger detaljerade svar och är till stor hjälp för de berörda företagen.

Höj inte temperaturen
Dr Wiik slår fast att vi vid låg relativ luftfuktighet förlorar vatten genom hud och slemhinnor. Om vi höjer inomhustemperaturen för att kompensera för den kylande effekten förvärrar vi bara situationen, eftersom luften då blir ännu torrare.

Problemet med torr luft är som störst på vintern. Den bästa åtgärden är att sänka temperaturen för att öka den relativa luftfuktigheten.

Om temperaturen är för hög avdunstar vatten från kroppen, vilket kyler ner oss. Nedkylningen kräver energi och torkar dessutom ut huden, vi kan få eksem, bli mottagliga för infektioner, få hosta och rynkor. Slemhinnornas immunförsvar blir också nedsatt.

Utvecklade KlimaTak,baserat på forskningen
Baserat på Wiiks forskning har Caverion utvecklat sitt eget koncept KlimaTak™, som även kallas för byggnadens tekniska motorväg.

KlimaTak™ samlar alla tekniska installationer på en plats, inklusive ventilation, el- och IKT-kablar, sprinklers och rör.

KlimaTak™ säkerställer en bra kvalitet på inomhusluften och kan enkelt anpassas till byggnadens moduler.

”Det gör det lätt att flytta, ta bort eller montera innerväggar, vilket leder till omfattande besparingar för sådana modifieringar som kan behövas under en byggnads livscykel”, säger Burud.

21 °C är bäst
Vilken är den perfekta temperaturen?

”Omkring 21 °C. Om du tycker att det är för kallt får du en bättre hälsa genom att klä på dig mer kläder, istället för att höja temperaturen. Du måste ha en övergripande syn på luft och inomhusklimat”, säger dr Wiik.


 

KlimaTak™

  • Utvecklades år 1997 av Caverion och har sedan dess kontinuerligt förbättrats.
  • Integrerar flera tekniska discipliner och skapar därmed ett tvärvetenskapligt och övergripande koncept.
  • Är energibesparande, fritt från drag och har en nästan ljudlös ventilation och kylning utan användning av kylvatten i taket. Det förhindrar kondens och vattenläckage från kylanläggningen. KlimaTak ger enkel reglering av luftvolym och temperatur som kan fjärrstyras via Internet.
  • Enkel flytt och borttagning av väggar och omdisponering av golvyta mellan separata kontor och kontorslandskap.