Forskning och utveckling på Caverion

Caverion är ett av få företag i branschen som har ett eget forsknings- och utvecklingscenter.

”För projektverksamheten innebär detta att medarbetarna alltid kan förlita sig på ett vetenskapligt expertteam med massor av kunskap från många projekt som pågår samtidigt”, säger laboratoriechefen Detlef Makulla.

Hittills har forsknings- och utvecklingsverksamheten åstadkommit 50 nationella och internationella patent. Tio nationella patent har beviljats under de senaste två åren, förklarar Makulla.

FoU-centret upptar nästan 1 000 kvadratmeter av Caverions anläggning i Aachen i Tyskland. Här skapas anpassade lösningar för inomhusklimat, luftkvalitet och akustik. "Här kan vi se hur morgondagens funktionellt tillförlitliga, effektiva och hållbara tekniska fastighetstjänster kommer att se ut”, förklarar Makulla.

Detta omfattar även sofistikerade miljöer som laboratorier, renrum, föreläsningssalar och utställningslokaler.

Detta jobbar FoU-avdelningen med

Caverions FoU-avdelning arbetar med allt från laboratorieundersökningar, fältundersökningar och komponentutveckling till utveckling av heltäckande system.

Laboratorieundersökningarna kan utföras i skala 1:1. Utöver detta har man även en klimathall med en takhöjd på 12 meter. Fasaden till ett mätningsrum för VVS-system kan återskapa olika väderförhållanden. Det efterfrågade inomhusklimatet kan simuleras i ett särskilt testrum. Man kan även göra mätningar på plats hos kunden, i de fall detta är nödvändigt.

Datorsimuleringar möjliggör beräkningar av luftflöden och temperaturbeteende i byggnader och komponenter på ett exakt sätt. Genom att länka samman simulering med flödestester i både laboratorium och på fältet kan man välja det mest konstadseffektiva undersökningsalternativet. Vid behov kan forskningsteamet också utveckla anpassade komponenter för krävande miljöer – hela vägen till en heltäckande lösning.

“På det här sättet kan byggprojekt planeras och förverkligas på ett mer tillförlitligt sätt. Den extra ansträngningen under den inledande planeringsfasen lönar sig definitivt senare när man ser till den kontinuerliga driften av en byggnad, vilket är en möjlighet som även externa kunder och planläggare gärna utnyttjar", avslutar Makulla.

Exempel: Luftkonditionering i ishallar
Det optimala inomhusklimatet för varje miljö. Ett typexempel på detta är när Caverion utvecklade ett ventilationssystem för ishallen i Wolfsburg.

Utmaning
Den nya rinken byggdes över den befintliga isytan vilket orsakade begränsningar i ventilationen, eftersom luftflödet endast kunde komma uppifrån.

Lösning
Forskningsteamet utvecklade ett ventilationskoncept med en blandad luftkälla som skapar ett område med avfuktad luft ovanför isytan, medan ett traditionellt blandat ventilationssystem används bland publiken. Genom att koordinera systemen exakt och använda speciella luftutlopp kombinerades de två systemen för att skapa optimala luftförhållanden i hela lokalen.

Temperaturen vid isytan är 8 °C. Luften är avfuktad, vilket förhindrar frostbildning. Det kalla luftområdet sparar också energi, eftersom värmeöverföringen till isen minskas betydligt.

Bland publiken är den normal temperaturen runt 21 °C, vilket ger en hög komfort jämfört med andra ishallar.

Omfattande laboratorieundersökningar genomfördes under planeringen. Resultaten omvandlades till förhållandena i ishallen i en datormodell, och effekten på iskvaliteten och yttemperaturerna kunde därmed uppskattas under planeringsfasen. Det gjorde att planeringen blev mycket tillförlitlig för både planläggaren och byggföretaget. Under kommissioneringen kunde man använda data från simuleringen, vilket också innebar fördelar för hela projektet