Avancerad telematik ökar säkerheten och flexibiliteten i trafiken

De tekniska framstegen är stora även när det gäller vägar, tunnlar och parkeringsplatser. Trafikkameror, mät- och väderstationer, omställbara vägskyltar, olycksdetekteringssystem och andra telematiklösningar kan användas för att förutsäga olyckor och förbättra trafiksäkerheten, trafikflödet och trafikkontrollerna i både normal trafik och nödsituationer. Caverion har deltagit i det största och mest krävande telematikprojektet på de finska vägarna.

”Telematiksystemen har utvecklats snabbt de senaste åren och kraven blir allt hårdare. Det finns många sorters information om till exempel olyckor och väderförhållanden i trafiken som är till nytta för trafikanterna och vid vägunderhåll. Antalet vägkameror blir fler och fler och trafikövervakningen har ökat,” säger Matti Poutanen, projektledare på Caverion Finland och ansvarig för företagets väg-, telematik- och tunnelprojekt.

Information om väderförhållanden och köer underlättar trafikledningen
För vanliga trafikanter blir fördelarna med telematiksystemen särskilt tydliga vid extrema förhållanden. När en olycka registreras skickar telematiksystemet ett meddelande och ett lösningsförslag till trafikcentralen, som sedan kan styra om trafiken efter behov med omställbara väg- och informationsskyltar. I tunnlar kan även trafikljus och avspärrningar användas. Vid dåliga vägförhållanden kan trafikcentralen utgå från väderstationsdata vid reglering av hastighetsgränserna och informera om halka eller dimma med vägskyltarna.

Telematiksystemen kan också användas för att övervaka att trafiken flyter på i bra tempo och volym.

”När trafiken blir tätare kan hastigheten justeras. Det förbättrar både trafikflödet och säkerheten. Dessutom kan tekniken användas för att upptäcka förare som kör åt fel håll på på- och avfarter och för kontroll av andra högriskmiljöer, till exempel tunnelområden,” säger Poutanen.

De digitala informationsskyltarna gör det enkelt att nå ut till trafikanterna. Vid vägarbete, vägunderhåll eller transporter som kräver att filer stängs av, kan systemet användas för att informera och vid behov även leda om trafiken.

"Genom att vi varnar i god tid gör vi förarna medvetna om vägförhållandena. Det gör att de kör mer försiktigt och kan ha bättre framförhållning. Om de får reda på att det är köbildning på en viss väg har de möjlighet att välja en annan, snabbare väg,” förklarar Poutanen.

Västmetrons nya parkeringssystem ska minska köerna
I somras installerade Caverion den första 28 kvm vägskylten i Finland med full matristeknik på riksväg 7, i närheten av Ring III i Helsingfors. Skylten informerar om allt från hur trafiken flyter till köbildningar på Ring I och II. Den avancerade tekniken kommer även att användas för trafikinformation på Västerleden under våren och för parkeringsinformation för Västmetron i Esbo. Caverion ansvarar för införandet av båda systemen. Parkeringssystemet består av ett flertal informationsskyltar som visar var det finns lediga parkeringsplatser vid tunnelbanestationerna. Målet är att hjälpa förarna att hitta till stationerna och minska biltrafiken i centrala Helsingfors.

Framtiden ligger i tunnlarna
Telematiksystem används redan på de flesta av Finlands större vägar, men Poutanen anser att det går att bygga ut dem ytterligare. Nästa steg är att utöka från vägar till tunnlar och överbyggda vägar inne i städerna.

"I tunnlar räcker det inte med vanliga trafikskyltar. Eftersom det är så mycket trafik behöver trafikkontrollen bli effektivare,” säger Poutanen.

I tunnlar är dessutom säkerhetsriskerna större – långa köer kan vara farliga om det börjar brinna och föremål på vägen kan orsaka olyckor. Säkerhetssystemen i tunnlarna övervakar och reglerar trafiken med hjälp av kameror, sensorer, filinformation, trafikljus och kontrollsystem för inpassering i tunneln.

”Bara i Helsingfors tunnelbaneområde finns det planer för omkring 20 tunnlar. De exakta startdatumen för byggnationen och omfattningen av telematikarbetet har ännu inte fastställts, men framtiden ligger i tunnlarna, så mycket är säkert,” säger Poutanen.

Fakta

Telematiksystem används för att övervaka väderförhållanden, vägarnas skick och användning samt eventuella störningar och olyckor i realtid.

Informationen kan sedan skickas vidare till myndigheter, trafikanter och dem som ansvarar för vägunderhållet.

Vägtelematiksystemen omfattar:

  • Trafikkontrollsystem
  • Trafikljus
  • Vägkameror
  • Trafikskyltar
  • Automatisk trafikmätning
  • Väderstationer
  • Omställbara vägskyltar (för till exempel hastighetsgränser, varningar och information)
  • Detektering av bilister som kör långsamt eller åt fel håll
  • Avspärrningar och mittbarriärer
  • Detekteringssystem för trafikolyckor