Med fokus på säker infrastruktur

När du tittar på en karta över Europa kan Österrike vid första anblicken se ut som ett litet land mitt på kontinenten.

Österrike är ett typiskt transitland samtidigt som bergsområden utgör upp till 65 % av landets totala yta. Uttryckt i siffror genomkorsas Österrike av ett vägnät på 125 000 km och motorvägarna har 140 tunnlar med en total längd på omkring 345 km. De viktigaste genomfartsvägarna används dagligen av omkring 250 000 personbilar och 32 000 lastbilar.

Den dagliga trafikvolymen ställer höga krav på teknisk planering, i synnerhet när det gäller vägbyggen och tunnelinstallationer. För operatören ASFINAG är säkerhetsaspekten av största vikt när vägar byggs och moderniseras. Vid ett nödläge är det trafikantens uppmärksamhet i kombination med snabb responstid (som uppnås med hjälp av olika tekniska säkerhetslösningar) som avgör hur säkra tunnlarna är.


Säkerhet genom kompetens
Det är här som Caverion med sitt kompetenscentrum för tunnelteknologi i Melk kommer in i bilden. Företaget har använt sin omfattande expertis för att utrusta ett flertal österrikiska tunnelinstallationer med tekniskt avancerade system, bestående av kraftdistribution, säkerhetsteknik, ventilation, belysning, trafiktekniska lösningar och processtyrningsteknik, vilket avsevärt bidrar till trafiksäkerheten.

Karl Ledermüller, kompetenscentrets chef, beskriver uppgiften på följande sätt:

”Tunnelteknologi är komplext och måste uppfylla de allra strängaste säkerhetskraven. Det handlar inte bara om kraftdistribution, ventilation och några lampor vid nödtelefonerna. Bakom kulisserna ska även de data som fortlöpande samlas in i de aktiva tunnelinstallationerna tas med i beräkningen. Det handlar om data för trafikvolym, brandvarnare, rörelsedetektorer med mera, som ska matas in i ett processtyrningssystem och behandlas eller visualiseras av ett kontrollcentrum som det i Ardning. För detta syfte använder vi vår interna programvaruutveckling,”

Att säkerställa kortast möjliga responstider
”Om ett larm utlöses i någon av de 25 övervakade tunnelinstallationerna, exempelvis i Ardning, för att en bil kör för långsamt, rök har uppstått eller någon har öppnat dörrarna till larmsamtalsbryggan, skickas en signal till kontrollcentrum och den relevanta videokamerabilden visas på den stora videoväggen. Det gör det möjligt att visa incidenten direkt och därmed säkerställa en snabb responstid,” förklarar projektledaren Wallner.

Brandsäkerhetstest: Inget lämnas åt slumpen
En av höjdpunkterna under färdigställandet och kundens godkännande är det lagstadgade brandsäkerhetstestet.

”Vid simulerade bränder med en brandbelastning på cirka två megawatt, vilket är ungefär detsamma som en kollision mellan två kombibilar, kontrollerar vi om de personer som befinner sig i tunneln kan rädda sig själva ut ur tunneln,” förklarar Karl Ledermüller.

I det här fallet måste systemet, bestående av automatisk detektering av brandens placering och korrekt fläktdrift, fungera helt perfekt. Som Karl Ledermüller påpekar är går det endast att rädda sig på egen hand om fläktarna håller röken kvar i tunneltaket och arbetar i en hastighet som är lämplig för den rådande situation under en viss period och även leder ut röken ur tunneln på rätt sätt.

Testet anses vara godkänt om branden har detekterats inom 90 sekunder efter tändning och alla efterföljande brandsäkerhetsåtgärder har initierats av automatiseringsprogrammen.

”Alla i teamet är verkligen spända inför det första brandsäkerhetstestet, säger Karl Ledermüller. Du går igenom processerna i huvudet och funderar på om allt är under kontroll, ända fram till den sista sekunden innan branden startas. Det senaste brandsäkerhetstestet på S6 utfördes den 21 april 2015. Detektions- och responstiden låg på mindre än en minut och alla kunde dra en lättnadens suck  – resultatet blev godkänt!”

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss