Självförsörjande fastighetsteknik i iskall miljö

Mitt i Antarktis ligger forskningsstationen Bharati. Anläggningens driftsäkerhet är A och O i den ogästvänliga miljön.

69° 24' 28.00" South, 76° 11' 14.00" öst, nära Larsemann Hills i Princess Elizabeth Land ligger polarforskningsstationen ”Bharati”. Pålitlig och robust infrastruktur är en grundförutsättning för att överleva i de ogästvänliga omgivningarna. Caverion har installerat fastighetsteknik för företaget KAEFER Constructions Ltd.

I avtalet  - värt cirka 9,5 miljoner EUR – ingår även installation av saltvattendestillation, dricksvattenbehandling och biologiskt avloppsreningsverk. Caverion har även byggt en sjukstuga och ett högtryckssystem för brandsläckning. Fotogendriven kraftverk och ett luftkonditioneringssystem förser anläggningen med el och värme under vintermånaderna, då temperaturen kan sjunka till minus 40°C. Även  ett komplett högtalar- och videosystem samt brandlarm, belysning, datakablar och byggnadsautomation har installerats av Caverion.

Sedan stationen färdigställdes 2012 har Caverions experter utfört årlig service och underhåll av systemet. Under en fyraveckorsperiod är Caverionmedarbetarna gäster på anläggningen och inspekterar då byggnadens alla komponenter.

”Forskarna måste kunna förlita sig på tekniken tillfullo eftersom ett systemfel kan få förödande konsekvenser,” förklarar Andy Sinn, projektledare.

Lars Kleppisch har varit en del av teamet i fem års tid. Han ser både den komplexa tekniska lösningen som en utmaning, men även det pressade tidsschemat.

”Alla ingenjörer har genomfört en specialträning och diverse  relevanta workshops. Frågan är egentligen inte huruvida ett problem kan lösas utan snarare; kan vi hantera problemen innan vi måste åka igen? Därför måste vi arbeta metodiskt och strukturerat fokusera på sina respektive uppgifter.”

47 forskares välbefinnande hänger på lösningarnas funktionalitet. Särskilt under vintermånaderna , när stationen är helt avskuren från omvärlden under månader i sträck, måste allting fungera felfritt. På så sätt kan de värdefulla upptäckterna fortsätta i det karga området.  

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss