Färre förseningar och minskad trängsel

Så ska Citybanan förbättra vardagen för tusentals pendlare
odenplan_evening - Kopia

Alla pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg som passerar genom Stockholm delar idag på endast två spår. Det blir många tåg på liten yta, men inom kort är dagens överbelastning ett minne blott.

Under 2017 står en sex kilometer lång pendeltågstunnel i nord/sydlig riktning klar. Samtidigt öppnas två nybyggda pendeltågsstationer i anslutning till befintliga tunnelbanestationer mitt i centrum, Station Stockholm Odenplan och Station Stockholm City. Caverion har levererat tekniska installationer till båda de nya stationerna.  

"Sedan 2013 har vi arbetat med att installera belysning, kraft och styrsystem till Odenplan. Vi räknar med att vi är klara i mars 2016 och därefter inleds en provperiod där vi säkerställer att allt fungerar som det ska innan vi lämnar över driften till kundens organisation. Stationen kommer då att vara helt uppkopplad mot kundens egna styrsystem vilket ger dem en total överblick av alla tekniska system och installationer," sa Kåre Persson, projektledare på Caverion, i februari 2016. 

Caverion har även bidragit till stationernas driftsäkerhet. En reserverkraftsanläggning bestående av två dieselaggregat 11 Kv har konstruerats strax utanför stadskärnan. Detta garanterar att de båda stationernas tekniska system kan hållas i drift även vid ett längre strömavbrott

"Tillsammans med kund har vi utgått från ett stort antal scenarior som kan ske vid ett eventuellt strömavbrott. Valet föll på en högspänningsanläggning med en 20 kubikmeter stor dieseltank och totalt fem olika sätt att få in reservkraft till de båda stationerna vid en nödsituation. Förutsatt att systemet fylls på med diesel kan reservanläggningen vara igång i veckor."

Även vid Stockholms största knutpunkt, Centralstationen, konstrueras en ny pendeltågsstation i anslutning till tunnelbanan. Idag tar det upp till tio minuter för resenärer att byta mellan tunnelbana och pendeltåg, men tack vare den nya stationens förbättrade förbindelser kommer bytet att kortas till endast ett par minuter.

Mellanplan centralstationen 2
Den nya mellanplanen på Station Stockholm City

Sedan 2013 har Caverion ansvarat för en lång rad rörinstallationer på stationen. Arbetet är nu i sin slutfas och beräknas vara färdigställt till april 2016. Exempelvis har Caverion installerat fjärrvärme, fjärrkyla och har även konstruerat stationens varmvatten och kallvattensystem. Dessutom har avloppssystem, värmeåtervinningssystem, kylsystem, brandvattensystem och sprinklersystem installerats av Caverion.

Utöver de cirka 20 000 meter rör som har installerats på stationen, har Caverion även konstruerat ett sprinklersystem vars 1 000 sprinklerdosor täcker hela installationsområdet. 40 meter under marknivå har även ett 10 tal pumpstationer konstruerats för borttransport av spillvatten och dagvatten.

Både Station Stockholm Odenplan och Station Stockholm City har byggts under de befintliga tunnelbanespåren vilket innebär att de båda stationerna är placerad långt under jord. Detta ställde särskilt höga krav på logistik och planering.

"
Långa transportgångar och utmaningar med ett få materialet till rätt plats är två exempel. Detta har i kombination med svårigheterna att få en bra överblick lett till att vi stundtals har tagit fram ganska innovativa lösningsförslag. Samtidigt har vi under hela projektet jobbat nära kund med att identifiera och lösa potentiella problem i takt med att projektet har pågått," avslutar Kåre Persson.